ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

Dosud nejlepší pojednání o obci, její historii, osobnostech

Nejednou se stane, že člověk který nemůže mít k nějakému místu zdánlivě žádný vztah, pro toto místo vykoná obrovský kus práce.

Uvádím zde výtah z diplomové práce Jiřiny Botošové (která přišla na Peruc, později se přivdala do Černochova z Moravy), vedoucím její práce byl nedávno tragicky zesnulý PhDr. Ivo Markvart (ředitel knihovny v Lounech) z Podbradce, který měl k Černochovu velmi vřelý vztah.

Číst dál: Dosud nejlepší pojednání o obci, její historii, osobnostech

ČERNOCHOVSKÝ KOSTEL

 

odle zprávy peruckého faráře Zeizlera, který se narodil 11. května 1724 v Panenském Týnci a kterýž farářoval na Peruci až do své smrti roku 1798, byl černochovský kostel založen roku 1105. Tak bylo psáno na základním kameni, při bourání tohoto původního kostela v r. 1774 nalezeném.

 

Číst dál: ČERNOCHOVSKÝ KOSTEL

OPIS PROSBY O ZŘÍZENÍ FARY V ČERNOCHOVĚ

OPIS PROSBY O ZŘÍZENÍ FARY V ČERNOCHOVĚ

zaslané p. hraběti Františku z Thun - Hohenstejnu

 

Vaše Excellenci

 

Vysoceurozený pane !

Vyzvání přípisem sl.c.k.okr hejtmanství v Lounech ze dne 10.června b.r. číslo 7405 bychom pojednali o návrhu, jakým způsobem náklad na stavbu farních budov v Černochově obnášející 13.457 zl. 5kr. Krytí se má,dovolujeme sobě v hluboké úctě podepsaní členové obecního zastupitelstva v Černochově Vašemu Excellenci vylíčit tímto pamětním spisem za tužby a přání jakož i nejuctivější prosbu.

Číst dál: OPIS PROSBY O ZŘÍZENÍ FARY V ČERNOCHOVĚ