ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

POVĚST O ČERNOCHOVSKÉM POKLADU

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
od naší starou školou (č.p. 77) jsou prý velmi rozsáhlé sklepy. V těchto sklepích,poněvadž na tomto místě stávala černochovská fara,byly někdy,snad v dobách husitských,uschovány kostelní poklady a snad i majetek osadníků,neboť je známo v dobách těch,zvláště za králů Karla IV. a Václava IV.

(za posledního se neplatily nějaký čas žádné daně) vedlo se vesnickému lidu znameni-tě.Přehnaly se těžké doby,prišli noví lidé a na starý poklad se zapomnělo a jen pověst zbyla.
V noci před sv. Václavem,před naší staroslavnou poutí,o půl noci se otvírá pod starou školou poklad. Před dávnými lety žil u nás v Černochově koktavý krejčí,který byl žádostiv ukrytých pokladů.
Mimochodem, krejčí ten byl i starým muzikantem a v kapele hrál na basu.

V předvečer sv. Václava,patrona naší obce,se odebral tajně do starých farních sklepů,umíniv si,což bylo podmínkou získání pokladu,ať se děje co se děje.nepromluvit ani slova. Ach,co tam vše viděl.....Odbila půlnoc a starými sklepeními začali procházeti pekelné obludy a různým posuňky a tanci pošklebovali se našemu krejčímu.
Ten ale pamětliv ani nemuknouti,nevydal ze sebe ani hlásku. Již se chýlilo pekelné defíle ku konci,když tu jeden z čertů nesl krejčího basu a s velkým smíchem ubíhal pryč.
Zapomněl se milý krejčí nad ztrátou svého milovaného nástroje a vykřikl: „ To-to-to je mo-mo-je ba-ba-sa. "

V tom okamžení všechna zjevení zmizela i s překrásným pokladem a náš milý hrdina zůstal ve sklepeních po tmě sám.

 

Od těch dob žádný se neodváží do sklepů pod tarou školou a poklad dodnes čeká na svého vysvoboditele