ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

Důkaz o starší písemné zmínce

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Dovoluji si předložit důkaz o písemné zmínce o naší obci než je obecně znám. 
Odkaz je do systému Kramerius : http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10351642
Statky a jmění kollejí jesuitských, klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů v království Českém od císaře Josefa II. zrušených
pro správném zobrazení, budete potřebovat nainstalovat tento plug-in: plug-in nutný pro zobrazení

 Tedy jsme v historii v roce 1184, najdeme ještě starší, ale ty nebou bohužel česky :-)

Klášter Praemonstrátii v Milevsku r. 1187. od Jiříka z Milevska byl založen a hojně statky nadán.

 

Neboť zakladatel daro\ al klášteru vsi Dobrošovice (Lobrotěšice), Milo-fiovice (Mimoňovice) a Krejcovice (Krajčoviče) se vším příslušenstvím, jak je od biskupství pražského r. 1184. výměnou za své vsi Strannó, Bratřejov, Zbudov a Krásná (Chrazna) obdržol; též ves Cernochov a díly vesnic Třcskolup a Kralup na Za-tecku, které však klášter r. 1207. s povolením krále Přemysla Otakara vyměnil za ves Týniany, přidav za ní král. komořímu Slávkovi ještě 40 hřiven stříbra ryzího.

— Brzj potom koupil klášter od biskupa Daniela ves Stranně, za niž biskupovi Ondřeji r. 1216. ještě 100 hřiven stříbra přiaati se zavrzal, protože biskup Daniel ves tu bez přivolení kapituly prodal. — R. 1215. postoupil král Přemysl klášteru vsi Bilinv (Bělinu) a Božetín (Pozřetín) s dílem vsi Zběštce ťKděšice), které již předtím klášteru v dluhu 60 hřiven stříbra zapsal; potom r. 1219. daroval týž král klášteru ves Bohnice, předešle již opatovi za 110 hřiven ryzího stříbra zastavenou.

R. 1220. koupil klášter od Vítka z Prčic ves Kojetín; pak r. 1229. od rolníku ze vsi Počepice role u Týncan za 600 denáru. R. 1234. dostal klášter od biskupa pražského Jana, ves Hrastice (Cliraš-tice) v župě Bechvňské ležící za ves svou Horosedly v župě Bozenské. — R. 1235. prodal král Václav klášteru za 30 hřiven stříbra dědinu ve vsí MUkojedech, již jeho kojná jménem Nětka po delší čas držela. (Erben, Regesta Bi.h. 171, 231, 259, 266, 275, 285, 296, 355, 399 a 413.) — R. 1285. dal král Václav klášteru náhradou za škody v čas obléhání hradu Zvíkova mu spusobené právo své palronátní kostelů sv. Petra a Mikuláše vStarér-. a Novém Kamýku a daroval zároveň klášteru

zde je kopie dokumentu: