ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

PLÁN ČINNOSTI KSVK NA ROK 2017

PLÁN ČINNOSTI KSVK NA ROK 2017


LEDEN:
ÚNOR:
Výroční členská schůze (11. 2.)
BŘEZEN: Maškarní veselice (průvod obcí) + večer taneční zábava (25. 3.)
DUBEN: zapojení do celostátní akce UKLIĎTE ČESKO
Pálení čarodějnic (30. 4.)


KVĚTEN: Den matek (14. 5.)
ČERVEN: Dětský den
ČERVENEC: Letní taneční zábava (15. 7.)
SRPEN:
ZÁŘÍ: Podzimní taneční zábava (23. nebo 30. 9.)
ŘÍJEN:
LISTOPAD:
PROSINEC: Mikulášská nadílka pro děti (2. 12.)

Naši členové se scházejí pravidelně jednou měsíčně na řádných schůzích, které se konají vždy první sobotu v měsíci. Pokud to vyžadují přípravy určité akce, jednáme i mimořádně v průběhu měsíce.

Kulturní spolek Václava Krejného i nadále povede celoročně místní lidovou knihovnu, která je otevřena 2 hodiny každou sobotu odpoledne.
Ve spolupráci s Městysem Peruc se podařilo upravit jednu místnost v budově bývalého černochovského obecního úřadu tak, aby ji mohli navštěvovat i rodiče s malými dětmi. Snažíme se tím prostředí knihovny přiblížit širší veřejnosti a nabídnou spoluobčanům další místo k vzájemným setkáním.

V současné době pracujeme na organizačním zajištění této naší služby a následně zveřejníme, kdy bude knihovna i s příslušenstvím rodičům s dětmi k dispozici.
Rádi bychom to zájemcům umožnili 2x týdně. Vždy v sobotu, v době provozu knihovny a pak ještě jeden všední den v týdnu.
Zatím se nám nepodařilo uskutečnit záměr rozšířit náš knihovní fond o povinnou či doporučenou školní četbu.
Proto tento úkol přetrvává i pro letošní rok.