ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

Výroční zpráva KSVK 2012

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

KULTURNÍHO SDRUŽENÍ VÁCLAVA KREJNÉHO

ZA ROK 2012

(zveřejněna na výroční členské schůzi dne 2. 2. 2013)

 

 

Činnost KSVK byla opět zaměřena na kulturně-společenské vyžití dětí i dospělých a jako obvykle byla rozložena do celého kalendářního roku.

 

První plánovanou akcí roku 2011 byla výroční členská schůze, která se konala 4. února.

Jako host se jí zúčastnil starosta městyse Peruc, pan Antonín Lanc. Program výroční členské schůze tvořilo zhodnocení práce sdružení za rok 2011 a schválení plánu činnosti na rok 2012. Následovala diskuze a malé občerstvení.

 

19. března 2011 jsme uspořádali tradiční Maškarní taškařici s průvodem masek obcí. Do kroku i k tanci hrála všem zúčastněným dechová hudba RODÁCI. Ačkoliv nebylo moc pěkné počasí, nemohlo zkazit náladu masek ani přihlížejících. V závěru průvodu byla vyhodnocena a odměněna nejlepší dětská a „dospělá“ maska. Večer se na sále místního pohostinství konala taneční zábava, kterou svým repertoárem již tradičně doprovodila hudební skupina Taurus.

 

Pro děti během roku bylo plánováno uspořádat tyto akce:

  • pálení čarodějnic, které se mělo konat na malém hřišti, ale pro opravdu silný déšť muselo být na poslední chvíli zrušeno. Doufáme, že letos nám bude počasí více nakloněno.

 

  • Vzhledem k tomu, že je letos několik členek sdružení na mateřské dovolené s velmi malými dětmi, museli jsme dětský den zorganizovat podobně jako loni. Zvolili cestu setkání s dětmi a promítání pohádky, kde děti dostaly pamlsky a byla jim k dispozici zdarma limonáda.

 

  • Mikulášskou nadílku navštívil vlídný Mikuláš, rozpustilý čert a krásný anděl, rozdali dětem dárkové balíčky s dobrotami a drobnými dárečky. Po nadílce následoval zábavný program v podobě promítání pohádky.

 

 

 

 

Akce pro dospělé v roce 2012:

 

  • Den matek 8. května. Všechny ženy, které s námi přišly oslavit tento svátek dostaly kytičku a malé občerstvení v podobě zákusku s kávou. Jako program jsme pro ně připravili vystoupení Divadla Ve tři. Zúčastnění mohli vidět opravdu zábavné představení improvizovaných scének a her, které se všem velmi líbilo a ocenili pohotovost a vtipnost představení.

  • Letní taneční zábava proběhla 23. července Na vysoké návštěvnosti se nemalou mírou podílela i u nás velmi oblíbená kapela Neon Band.

  • Václavská taneční zábava se konala 23. září k poctě černochovského patrona, sv. Václava. Zábava se opět povedla a byla v loňském roce bohužel poslední.

  • Mikulášskou taneční zábavu jsme neorganizovali vzhledem k dočasnému snížení počtu aktivních členů a náročnosti organizace takovéto akce v zimě.

 

Členové kulturního sdružení celoročně provozovali a nadále provozují jednou týdně místní knihovnu, jejíž otevírací hodiny jsme museli přesunout z pátečního večera na sobotní odpoledne, které více vyhovuje jak návštěvníkům knihovny, tak členům kulturního sdružení, protože většina má velmi malé děti. 4x za rok provádíme výměnu knihovního fondu s Městskou knihovnou v Lounech, seznam nových knih čtenáři naleznou na našich webových stránkách.. Počet čtenářů každým rokem mírně roste, ikdyž počet vypůjčených knih a časopisů je přibližně stále stejný.

 

Nvštěvnost našich webových stránek www.cernochov.cz stále roste, návštěvníky zajímají především historické i současné fotografie Černochova a fotografie z pořádaných akcí. Nově byly zařazeny pranostiky o počasí a Meteoradar ČHMÚ.

 

K naší plné spokojenosti se nám i nadále daří udržovat dobré vztahy s Městysem Peruc, což nám významnou měrou napomáhá plnit naši plánovanou činnost i zlepšovat prostředí, ve kterém naše akce uskutečňujeme. Děkujeme za podporu!

 

 

Rok 2011 hodnotíme z pohledu našeho sdružení jako uspokojivý, i když nám organizaci většiny akcí poněkud stěžuje časové omezení některých našich členek z důvodu mateřských dovolených.

 

Na závěr uvádíme přehled finanční situace sdružení:

 

STAV POKLADNY:

 

Počáteční stav k 1. 1. 2011 Kč

Příjmy v roce 2011 Kč

Výdaje v roce 2011 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2011 Kč

 

 

STAV ÚČTU:

 

Počáteční stav k 1. 1. 2011 Kč

Příjmy v roce 2011 Kč

Výdaje v roce 2011 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2011 Kč