ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

Výroční zpráva KSVK 2013

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

KULTURNÍHO SDRUŽENÍ VÁCLAVA KREJNÉHO

ZA ROK 2013

(zveřejněna na výroční členské schůzi dne 8. 2. 2014)

 

Činnost KSVK byla i loni zaměřena na kulturně-společenské vyžití dětí i dospělých a jako vždy byla rozložena do celého kalendářního roku.

 

První plánovanou akcí roku 2013 byla výroční členská schůze, která se konala 2. února.

Jako host se jí zúčastnil starosta městyse Peruc, pan Antonín Lanc. Program výroční členské schůze tvořilo zhodnocení práce sdružení za rok 2012 a schválení plánu činnosti na rok 2013. Následovala diskuze a malé občerstvení.

 

V sobotu 23. března 2013 jsme uspořádali tradiční Maškarní taškařici s průvodem masek obcí. Již tradičně do kroku i k tanci hrála všem zúčastněným dechová hudba RODÁCI. Ačkoliv nebylo moc pěkné počasí, nemohlo zkazit náladu masek ani přihlížejících. V závěru průvodu byla vyhodnocena a odměněna nejlepší dětská a „dospělá“ maska. Účast masek bohužel rok od roku klesá a nepomáhá ani námi vedená veřejná půjčovna, kde si mohou zájemci půjčit kostým zdarma. Večer se na sále místního pohostinství konala taneční zábava, kterou svým repertoárem již tradičně doprovodila hudební skupina Taurus.

 

Pro děti jsme dále během roku zorganizovali tyto akce:

  • pálení čarodějnic, které se s úspěchem konalo za účasti i mnoha chalupářů a dobrého občerstvení, které nám jako každý rok zajistil pan Antonín Švarha z Evaně.

 

  • Dětský den jsme poprvé obohatili o nafukovací a skákací hrad, který měl velký úspěch. Kromě hradu si děti opět vyzkoušely své fyzické dovednosti na překážkové dráze, házení míčkem nebo například při střelbě ze vzduchové pistole. Za absolvovanou disciplínu dostalo každé dítě žetony a za různé počty žetonů si potom mohlo vybrat hračku nebo pamlsek. Děti také dostaly zdarma limonádu a mohly si opéci vuřty. Vzhledem k příjemnému počasí byla účast dětí i jejich rodičů velká.

 

  • Poslední akcí roku je vždy Mikulášská nadílka, kterou navštívil vlídný Mikuláš, rozpustilý čert a krásný anděl, rozdali dětem dárkové balíčky s dobrotami a drobnými dárečky. Po nadílce se děti mohly zůstat dívat na pohádku.

 

Akce pro dospělé v roce 2013:

 

  • Den matek v neděli 12. května byl ve znamení tajemna. Naše pozvání přijala paní Martina Čarnegová, která nám vyprávěla svůj zajímavý životní příběh a hlavně všem zájemkyním vyložila jejich budoucnost. Její vyprávění doprovodil hrou na kytaru a zpěvem pan Petr Kohout.

 

  • Letní taneční zábava proběhla 23. července Na vysoké návštěvnosti se nemalou mírou podílela i u nás velmi oblíbená kapela Neon Band.

 

  • Podzimní taneční zábava, která se v jiných letech jmenuje Václavská taneční zábava, se konala v sobotu 12. října a její termín jsme museli posunout s ohledem na pracovní vytížení naší oblíbené kapely i ke konání dalších zábav v okolí. Ačkoliv to byla akce pro dospělé v loňském roce poslední, nebyla návštěva tak hojná, jak jsme očekávali.

 

  • Mikulášskou taneční zábavu jsme neorganizovali vzhledem ke změně pronájemce pohostinství v Černochově. Věříme, že ve spolupráci s novým nájemcem v budoucnu nebude organizace tanečních zábav tak náročná.  

 

Členové kulturního sdružení celoročně provozovali jednou týdně místní knihovnu, 4x za rok provádíme výměnu knihovního fondu s Městskou knihovnou v Lounech. Počet čtenářů v loňském roce nevzrostl. Počet mladých čtenářů začal stagnovat zřejmě proto, že odrostla jedna velká skupina dětí do věku, kdy už nemají zájem o knihy a další malí čtenáči se číst teprve učí.

 

V loňském roce jsme udělali jednu velmi nemilou zkušenost s poskytovatelem webových stránek, který nám stránky www.cernochov.cz zablokoval prý z toho důvodu, že z nich útočí viry a spam na stránky poskytovatele. Ani přes veškerou snahu o komunikaci a nápravu z naší strany nebyly stránky poskytovatelem spuštěny. Fungují teprve od ledna letošního roku a to zřejmě hlavně proto, abychom dále platili jejich pronájem. Po poradě členů sdružení bylo rozhodnuto přenést naše webové stránky k jinému poskytovateli a to dokonce za nižší cenu.

 

Všechny uvedené akce bychom nemohli uskutečnit bez podpory se zástupci Městyse Peruc, za což jim touto cestou děkujeme!

 

Rok 2013 hodnotíme z pohledu našeho sdružení jako uspokojivý, ikdyž neustále klesá návštěvnost našich akcí, a to dokonce i tanečních zábav.

 

Na závěr uvádíme přehled finanční situace sdružení:

 

STAV POKLADNY:

 

Počáteční stav k 1. 1. 2013 Kč

Příjmy v roce 2013 Kč

Výdaje v roce 2013 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2013 Kč

 

 

STAV ÚČTU:

 

Počáteční stav k 1. 1. 2011 Kč

Příjmy v roce 2011 Kč

Výdaje v roce 2011 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2011 Kč