ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

Výroční zpráva KSVK 2014

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

KULTURNÍHO SDRUŽENÍ VÁCLAVA KREJNÉHO

ZA ROK 2014

(zveřejněna na výroční členské schůzi dne 14. 2. 2015)

 

 

Činnost KSVK byla i loni zaměřena na kulturně-společenské vyžití dětí i dospělých a jako vždy byla rozložena do celého kalendářního roku.

 

První plánovanou akcí roku 2014 byla výroční členská schůze, která se konala 8. února.

Jako host se jí zúčastnil starosta městyse Peruc, pan Antonín Lanc i místostarostka městyse Peruc, Šárka Křepčíková. Program výroční členské schůze tvořilo zhodnocení práce sdružení za rok 2013 a schválení plánu činnosti na rok 2014. Následovala diskuze a malé občerstvení.

 

V sobotu 15. března 2014 jsme uspořádali tradiční Maškarní taškařici s průvodem masek obcí. Již tradičně do kroku i k tanci hrála všem zúčastněným dechová hudba RODÁCI. Ačkoliv bylo poměrně hodně chladné a větrné počasí, nemohlo zkazit náladu masek ani přihlížejících. V závěru průvodu byla vyhodnocena a odměněna nejlepší dětská a „dospělá“ maska. Účast masek bohužel rok od roku klesá a nepomáhá ani námi vedená veřejná půjčovna, kde si mohou zájemci půjčit kostým zdarma. Naopak kladně hodnotíme, že se naši sousedé na průvod masek pečlivě připravují a v mnoha domech nabízejí účastníkům maškarní taškařice štědré občerstvení. Večer se na sále místního pohostinství konala taneční zábava, kterou svým repertoárem již tradičně doprovodila hudební skupina Taurus.

 

Pro děti jsme dále během roku zorganizovali tyto akce:

  • pálení čarodějnic 30. dubna, které se s úspěchem konalo za účasti mnoha místních i chalupářů. K příjemné náladě jarního večera přispělo i dobré občerstvení, které nám jako každý rok zajistil pan Antonín Švarha z Evaně.

 

  • Dětský den jsme znova obohatili o nafukovací a skákací hrad, který měl velký úspěch. Kromě hradu si děti opět vyzkoušely své fyzické dovednosti na překážkové dráze, při házení míčkem nebo například při střelbě ze vzduchové pušky. Za absolvovanou disciplínu dostalo každé dítě lístky, za které si potom mohlo vybrat hračku nebo pamlsek. Děti měly celé odpoledne limonádu zdarma a na konci dne dostaly vuřty, které si mohly opéci na ohni. K naší radosti a díky příjemnému počasí byla účast dětí i jejich rodičů překvapivě velká. Zdá se, že je to během roku naše nejvíce navštěvovaná akce.

 

  • Poslední akcí roku pro děti je vždy prosincová Mikulášská nadílka, kterou navštívil vlídný Mikuláš, rozpustilý čert a krásný anděl. Za básničku či písničku rozdali dětem dárkové balíčky s dobrotami a drobnými dárečky. Po nadílce následovalo promítání pohádky. Potěšilo nás, že po delší době byla místnost s vánočním stromečkem opět hodně zaplněná dětmi a jejich rodiči.

 

Akce pro dospělé v roce 2014:

  • na Den matek v neděli 11. května jsme pozvali pana...........................Přítomné dámy si rády zazpívaly všechny hity, které jim zahrál na přání. Všechny maminky a účinkující obdrželi jako každý rok malé občerstvení a kytičku.

 

  • Letní taneční zábava proběhla 26. července. Bylo velké horko a účast vyšší než v jiných letech. Všichni přítomní dobře bavili za hudebního doprovodu kapely Neon Band.

 

  • Podzimní taneční zábava se konala v sobotu 20. září. Tradičně nám hrála kapela Neon Band, účast byla byla hojná a návštěvníci se dobře bavili.

 

  • Poprvé jsme letos zařadili do souboru akcí pořádaných pro dospělé i jedno setkání s kulinářským zaměřením. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Lounech jsme připravili prezentaci nově vydané kuchařky zaměřené na nakládání sýrů – Sýrová nakládačka. Jedna z autorek, paní Kateřina Suchá, nám v přímém přenosu předvedla nakládání Hermelínu, poradila pár tipů na nakládání i jiných druhů sýrů a povyprávěla o tom, jak taková specializovaná kniha vznikala. Překvapil nás zájem nejen místních žen, ale i mužů. Samotná autorka pak byla překvapena velkým zájmem o svou knihu, kterou prodala ve všech výtiscích, které s sebou přivezla a pro ty, na které se nedostalo, jsme další výtisky ještě doobjednali.

 

Členové kulturního sdružení celoročně provozovali jednou týdně místní knihovnu, 4x za rok je prováděna výměna knihovního fondu s Městskou knihovnou v Lounech. Počet čtenářů v loňském roce nevzrostl. Počet mladých čtenářů začal stagnovat zřejmě proto, že odrostla jedna velká skupina dětí do věku, kdy už nemají zájem o knihy a další malí čtenáři se číst teprve učí.

 

V loňském roce jsme přešli k jinému poskytovateli webového prostoru, a to dokonce za nižší cenu než dříve.

 

Žádnou z uvedených akcí bychom nemohli uskutečnit bez podpory zástupců Městyse Peruc, za kterou jim touto cestou děkujeme!

 

Rok 2014 hodnotíme z pohledu našeho sdružení jako uspokojivý. Tradičně hojně navštívené jsou akce pro děti, ale bohužel klesá návštěvnost akcí pro dospělé, a to dokonce i tanečních zábav. Věříme, že ve spolupráci s novým nájemncem černochovské hospody bude pořádání dalších akcí organizačně jednodušší než dosud.

 

Na závěr uvádíme přehled finanční situace sdružení:

 

STAV POKLADNY:

 

Počáteční stav k 1. 1. 2014

Příjmy v roce 2014 Kč

Výdaje v roce 2014 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014

 

 

STAV ÚČTU:

 

Počáteční stav k 1. 1. 2014

Příjmy v roce 2014 Kč

Výdaje v roce 2014 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014