ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

VÝROČNÍ ZPRÁVA KULTURNÍHO SPOLKU VÁCLAVA KREJNÉHO ZA ROK 2016

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA
KULTURNÍHO SPOLKU VÁCLAVA KREJNÉHO

ZA ROK 2016

 

(zveřejněna na výroční členské schůzi dne 11.2. 2017)

Činnost KSVK byla i loni zaměřena na kulturně-společenské vyžití dětí i dospělých a jako vždy
jsme se ho snažili rozložit do celého kalendářního roku.

První plánovanou akcí roku 2016 byla výroční členská schůze, která se konala 6. února
v obecní knihovně v Černochově.

Jako host se jí zúčastnil místostarosta městyse Peruc, Mgr. Jan Vnouček. Program výroční
členské schůze tvořilo zhodnocení práce sdružení za rok 2015 a schválení plánu činnosti na rok
2016. Následovala diskuze a malé občerstvení.

V sobotu 26. března jsme uspořádali tradiční Maškarní taškařici s průvodem masek obcí. Jako
každý rok do kroku i k tanci hrála všem zúčastněným dechová hudba RODÁCI. Ačkoliv bylo
poměrně chladné počasí, nemohlo zkazit náladu masek ani přihlížejících. V závěru průvodu
byla vyhodnocena a odměněna nejlepší „dětská" a „dospělá" maska. Účast masek bohužel rok
od roku klesá a nepomáhá ani námi vedená veřejná půjčovna, kde si mohou zájemci půjčit
kostým zdarma. Kostýmy si zde půjčují spíše „přespolní" pro akce konané mimo Černochov.
Naopak kladně hodnotíme, že se naši spoluobčané na průvod masek pečlivě připravují a
v mnoha domech nabízejí účastníkům maškarní taškařice štědré občerstvení, v loňském roce již
i velikonoční. Večer se na sále místního pohostinství konala taneční zábava, kterou svým
repertoárem již tradičně doprovodila hudební skupina L - MODUS. O návštěvníky zábavy i
muzikanty se skvěle staral pan Antonín Švarha, a to nejen večer, ale již po odpoledním průvodu
masek.

Pro děti jsme dále během roku zorganizovali tyto akce:

-       pálení čarodějnic 30. dubna, které se s úspěchem konalo na dětském hřišti za účasti mnoha
místních i chalupářů. K příjemné náladě jarního večera přispělo i dobré občerstvení, které
nám připravili noví nájemci černochovské hospody, Soňa a Michal Hozmanovi.

  • Dětsky den, konaný 11. června, jsme kvůli nepříznivému počasí museli přemístit z dětského
    hřiště na sál místního pohostinství. I zde si však děti přišly na své. Čekalo na ně mnoho

soutěží, díky panu Aleši Martínkovi ukázka policejní výstroje, kterou si děti mohly samy
vyzkoušet a moc se líbilo i malování na obličej, které si pro děti připravila paní Daniela
Vidunová. Za vysoutěžené lístky si děti mohly v dětském obchodě vybrat hračku, drobné
školní potřeby nebo pamlsky. Děti měly celé odpoledne limonádu zdarma a vuřty pečené na
kontaktním grilu jim chutnaly skoro stejně jako ty od táboráku. Toto pohoštění nám pro děti
zajistili manželé Hozmanovi. I přesto, že jsme tentokrát byli nuceni v organizaci Dětského
dne improvizovat, setkali jsme se s velkým zájmem dětí i rodičů.

-       Poslední akcí roku, pořádanou pro děti, je vždy prosincová Mikulášská nadílka, kterou letos
moderoval náš host, pan Stanislav Berkovec. Podařilo se nám zajistit vystoupení zpěváka
Stanleyho Kadantu, který dětem zazpíval několik zajímavých písniček z vlastní produkce. Po
úvodním programu přišel vlídný Mikuláš, rozpustilý čert a krásný anděl. Za básničku či
písničku rozdali dětem dárkové balíčky s dobrotami a drobnými dárečky. Po nadílce
následovalo promítání pohádky. Tato akce je mezi našimi dětmi velmi oblíbená a rok od roku
stále více navštěvovaná rodiči, kteří zde nemají trvalé bydliště, ale při návštěvě příbuzných
chtějí svým dětem dopřát překvapení a zábavu. Poprvé jsme Mikulášskou nadílku pořádali
ve společenské místnosti černochovského pohostinství a děkujeme současným nájemcům
za vstřícnost, příjemné prostředí i sponzorské přispění.

Akce pro dospělé v roce 2016:

-       Na oslavu Dne matek v neděli 8. května jsme pozvali naše oblíbené Divadlo Ve Tři.
Přítomné dámy se dobře pobavily při improvizovaných scénkách a vystoupeních Míši
Markové, Vlasty Vébra, Evy Vinterové a Ivo Brániše. Všechny maminky i účinkující obdrželi
jako každý rok malé občerstvení a kytičku.

-       Letní taneční zábava proběhla loni až 20. srpna, a to z organizačních důvodů. Vzhledem k
poměrně malému počtu členů spolku bylo nutné najít termín až po skončení červencových
dovolených všech členů. Občerstvení a výčep zajistili manželé Hozmanovi. Všichni přítomní
se dobře bavili za hudebního doprovodu kapely Neon Band.

-       Václavská taneční zábava se konala v sobotu 24. září opět ve spolupráci s nájemci
černochovské hospody, manželi Hozmanovými. Znovu nám hrála kapela Neon Band. Účast
bohužel nebyla hojná, ale ti, kdo přišli, se dobře bavili.

Členové kulturního spolku celoročně provozovali jednou týdně místní knihovnu. 4x za rok je

prováděna výměna knihovního fondu s Městskou knihovnou v Lounech. Počet čtenářů zůstal v

loňském roce stejný. Počet mladých čtenářů stagnuje a to zřejmě proto, že odrostla jedna velká

skupina dětí do věku, kdy už nemají zájem o knihy a další malí čtenáři se číst teprve učí a do
knihovny budou docházet se svými maminkami. Z tohoto důvodu vyhověl Městys Peruc záměru
našeho spolku a zrenovoval v budově bývalého obecního úřadu jednu místnost pro nejmenší
budoucí čtenáře. Členové spolku ji vybavili sedacím nábytkem a hračkami a věří, že si sem
přijdou číst a hrát černochovské maminky se svými malými dětmi. Do budoucna si od této naší
aktivity slibujeme nejen nárůst počtu evidovaných čtenářů, ale také potencionální rozšíření
členské základny našeho spolku a zvýšení zájmu o naši činnost.

Žádnou z uvedených akcí bychom nemohli uskutečnit bez podpory a vstřícnosti zástupců
Městyse Peruc, za které jim touto cestou děkujeme!

Rok 2016 hodnotíme z pohledu našeho spolku jako uspokojivý. Tradičně hojně navštívené jsou
akce pro děti, ale bohužel klesá návštěvnost akcí pro dospělé, a to hlavně tanečních zábav.
Koncem loňského roku jsme dle nové legislativy učinili kroky k registraci našeho spolku do
spolkového rejstříku u krajského soudu. Je stím však spojeno mnoho administrativních úkonů,
které se s velkým úsilím snažíme zvládnout, abychom vyhověli všem legislativním předpisům.

       
   
 

 

Počáteční stav k 1. 1. 2016

Příjmy v roce 2015
Výdaje v roce 2015
Konečný zůstatek k 31.12. 2016

Počáteční stav k 1. 1. 2016

Příjmy v roce 2016
Výdaje v roce 2016
Konečný zůstatek k 31. 12. 2016

11.542 Kč

13.626 Kč

22.060,43

17.552,11 Kč
15.877,00 Kč
23.735,54 Kč


Na závěr uvádíme přehled finanční situace spolku: